Produkten en specifieke stammen in Belgïe gespecificieerdBactiol® (vroeger Probactiol®)